Regnskap / lønn
 • Løpende regnskapsførsel
 • Fakturering / purring
 • Remittering
 • Lønninger, skatt og offentlige oppgaver
 • Løpende rapportering
Selskapsform
 • Valg av selskapsform
 • Stiftelse av selskap
 • Valg av styre
 • Valg av revisor
Offentlige registre / etater
 • MVA-saker
 • Skattesaker
 • Arbeidsgiveravgift
 • Skattetrekk
 • NAV
 • Tinglysning
 • Brønnøysundregistrene
 • Skattekontor (likningskontor, fylkesskattekontor)
 • Altinn
 • SkatteFUNN
Konsulentarbeid
 • Utarbeidelse av rutiner
 • Ligningsdokumenter / Årsregnskap
 • Styreprotokoller / Generalforsamling
 • Utarbeidelse av budsjetter
 • Analyse av sterke og svake sider
 • Styrerådgivning
 • Lånesøknader
 • Økonomiske analyser
 • Leasingavtaler
 • Forhandlinger med finansinstitusjoner - leverandører etc.
 • Veiledning i prosesser som bidrar til bedre likviditet og lønnsomhet
 • Investeringsrådgivning
Forretningsførsel
 • Full forretningsførsel med alle forretningsføreroppgaver.
Kontakt

Åpningstider:
Mandag - fredag:
08.00 - 15.30

Sentralbord:
72 51 33 80
post@fosrad.no

Daglig leder:
Roy Isaksen
Tlf: 905 87 438
roy@fosrad.no

Besøk oss
Besøksadresse:
Banktun
Yrjarsgate 24
7130 Brekstad

Kart